Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Guide 6188

Guide

De Guide levert uitgebreide informatie over de fysische basis van de verlichting tot en met suggesties voor oplossingen van concrete verlichtingsituaties - een encyclopedie van de architectuurverlichting. Daarbij maken de kennismodules gebruik van de mogelijkheden van het internet voor het interactieve gedeelte om bijvoorbeeld tijdsgebonden fenomenen, experimenten of contrasten tussen alternatieve oplossingen aanschouwelijk te maken.